Bemutatkozás
Biomassza
Kazánok
Kapcsolat
Honlaptérkép
A biomassza tüzelésű kazán

A Föld fosszilis energiakészleteinek kiaknázása, és sok más tényező újból előtérbe helyezi a megújuló energiaforrásoknak a természet egyensúlyát nem veszélyeztető mértékű felhasználását, így ezek a természetes erőforrások (nap, víz, szél, biomassza, geotermikus energia) a korszerű technikai rendszerek segítségével jelentős részt tudnak vállalni az emberiség energiaellátásában.

A különböző faféleségeket igen egyszerű, olcsó berendezésekben is ellehet tüzelni, azonban ahhoz, hogy a folyamatosan hangsúlyozott környezetvédelmi előnyök (kényelem, energiahatékonyság stb.) érvényesüljenek, a berendezéseknek el kell érniük egy minimális műszaki színvonalat az alábbiak terén:
 
 • tökéletes égés, minimális károsanyag-emisszió
 • tüzelési, ill. kazánhatásfok. Közepes méretű kazánoknál a hagyományos berendezések 65-75%-os; a korszerű berendezések 85-95%-os hatásfokkal működnek. A rendszer üzemeltetése a külső levegőhőmérséklet függvényében a kívánt helyiséghőmérsékletre beszabályozható
 • automatizált üzemvitel és felügyelet, minimális élőmunka-igény. A korszerű rendszereknél a kezelési igény a tüzelőanyag feltöltéséből és a rendszer időszakos ellenőrzéséből áll
 • széles szabályozási tartomány. Az automatikus üzemvitel alsó terheléshatárát célszerű minél lejjebb tolni. Korszerűnek mondható berendezéseknél ez a névleges terhelés 25-30%-a
 • megbízhatóság, üzembiztonság
Az biomassza tüzelés legnagyobb előnye abban áll, hogy az aprítástól kezdve a tüzelőanyag mozgatásáig, és elégetéséig minden lépés jól gépesíthető, automatizálható, így a komfortfokozat a legnagyobb. A mikroprocesszoros vezérlésnek köszönhetően amellett, hogy rendkívül gazdaságos, kényelmi szempontból is óriási előrelépést jelent a hagyományos vegyestüzelésű kazánokkal szemben. Ehhez társulnak az apríték méretéből, lazaságából, fajlagos felületéből adódó kellemes tüzelési tulajdonságok:
 
 • a levegő-bevezetés jó megoldhatósága, légfelesleg jó beállíthatósága
 • emiatt a füstgáz szennyezőanyag-tartalmának alacsony volta (CO, NOx, por)
 • a terhelésváltozások viszonylag gyors követésének lehetősége
A biomassza eltüzelésének elméleti vonatkozását tekintve három fázist lehet megkülönböztetni, melyek a következők:
 • Szárítás, ami kb. 150 o C-ig játszódik le. A folyamat során a víz elgőzölög, és kiszárított fát kapnak
 • Pirolízis, 150 és 600 o C között játszódik le, a hő hozzávezetése során. Ennek következtében faszén és fagáz keletkezik
 • Oxidáció (égés), kb. 400 o C-tól 1300 o C-ig az égési levegő bevezetésével zajlik le. A folyamat során a tulajdonképpeni égés játszódik le. A tökéletes égés érdekében még szekunder levegőt is juttatnak az égőhöz. A pyrolízis során keletkezett szabad gázok és szilárd faszén sárga lánggal elég. Ennek következtében hőenergia szabadul fel és salak keletkezik.
Tehát elmondható, hogy a biomassza a fa energia célú hasznosításának optimális és széles körben elterjesztésre ajánlható módja.